64.06 – m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św.Katarzyny

Nr. uchwały, data: 168/11, 08.09.2011

Ogłoszenie w Dz. Urz.: w trakcie opracowania