119.09 – m.p.z.p. dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej

Nr. uchwały, data: 750/17, 14.12.2017

Dokumenty: