126.20 – mpzp. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego

Nr. uchwały, data: 865/18, 17.05.2018

Dokumenty: