125.06 – mpzp. „Jordanki” dla obszaru położon ego w rejonie ulic: Wały gen. Sokorskiego i al. św. Jana Pawła II

Nr. uchwały, data: 864/18, 17.05.2018

Dokumenty: