122.08 – mpzp. dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul.Sobieskiego i linii kolejowej

Nr. uchwały, data: 826/18, 22.03.2018

Dokumenty: