108.01 – mpzp. „Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, portu Drzewnego i Wisły

Nr. uchwały, data: 929/18, 27.09.2018

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Poz. 4963 z dnia 4.10.2018

Dokumenty: