120.04 – mpzp. dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa

Nr. uchwały, data: 7/18, 6.12.2018

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Poz. 6504 z dnia 13.12.2018

Dokumenty: