123.14 – mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra

Nr. uchwały, data: 50/19, 7.02.2019

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Poz. 960 z dnia 13.02.2019

Dokumenty: