137.19 – mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej

Nr. uchwały, data: 21/19, 10.01.2019

Dokumenty: