138.09 – mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki

Nr. uchwały, data: 22/19, 10.01.2019

Dokumenty: