80.16 – mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu

Nr. uchwały, data: 239/19, 10.10.2019

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Poz. 5456 z dnia 17.10.2019

Dokumenty: