88.07 – mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu

Nr. uchwały, data: 238/19, 10.10.2019

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Poz. 5455 z dnia 17.10.2019

Dokumenty: