80.16 – mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy

Nr. uchwały, data: 186/19, 12.09.2019

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Poz. 4937 z dnia 19.09.2019

Dokumenty: