137.19 – mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej

Nr. uchwały, data: 292/19, 19.12.2019

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Poz. 7509 z dnia 24.12.2019

Dokumenty: