150.20 – mpzp. „Glinki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Gniewkowska, Poznańska, trasa S-10 oraz linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w Toruniu

Nr. uchwały, data: 337/20, 27.02.2020

Dokumenty: