155.08 – mpzp. dla terenów położonych w rejonie Trasy Wschodniej oraz ulic: Żółkiewskiego i Skłodowskiej – Curie w Toruniu

Nr. uchwały, data: 461/20, 10.09.2020

Dokumenty: