Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bumar” dla obszaru ograniczonego ulicami: Grudziądzką, Józefa Wybickiego, Wiązową i Joachima Lelewela w Toruniu.

Nr. uchwały, data: 804/22, 17.02.2022

Dokumenty: