Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej i ul. Ziemi Michałowskiej oraz ul. Pod Dębową Górą i ul. Batorego w Toruniu.

Nr. uchwały, data: 841/22, 14.04.2022

Dokumenty: