Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Teatralnego w Toruniu.

Nr. uchwały, data: 898/22, 21.07.2022

Dokumenty: