6.14 – m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą – B”

Nr. uchwały, data: 407/08, 02.10.2008

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Nr 147 poz. 2246 z dnia 17.11.2008

Dokumenty: