M5 – m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń – Sierpc

Nr. uchwały, data: 733/10, 21.01.2010

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Nr 71 poz. 785 z dnia 13.04.2010

Dokumenty: