58.14 – zmiana m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą – B” dla terenu oznaczonego symbolem 6.14-U3, położonego przy ul.Przelot

Nr. uchwały, data: 362/12, 19.07.2012

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Poz. 1608 z dnia 27.07.2012

Dokumenty: