69.04 – m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Okrężnej, Polnej, Morycińskiego i Trasy Średnicowej

Nr. uchwały, data: 719/14, 20.03.2014

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Poz. 910 z dnia 26.03.2014

Dokumenty: