54.19 – m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie: Podgórskiej, Okólnej, Grzybowej, Dwernickiego i Starej Drogi

Nr. uchwały, data: 219/15, 31.12.2015

Ogłoszenie w Dz. Urz.: Poz. 239 z dnia 13.01.2016

Dokumenty: