Struktura organizacyjna

Dyrektor

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Zastępca Dyrektora

mgr inż. arch. Wojciech Cetkowski

Obsługa administracyjna

Radca Prawny
mgr Grzegorz Muszarski

Starszy Asystent
mgr Robert Kowalski

Starszy Asystent
Iwona Krwawicz

logo
geofabryka.pl"
Prawa autorskie mpu-torun.pl © 2018
    Herb Miasta Torunia