Struktura organizacyjna

Dyrektor

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Zastępca Dyrektora

mgr inż. arch. Wojciech Cetkowski

Sekretariat

Grażyna Kupidłowska
pokój 307, tel.  56 61 22 210 fax: 56 61 22 221

Obsługa administracyjna

Radca Prawny
mgr Jolanta Ulrich

Starszy Asystent
mgr Robert Kowalski

Starszy Asystent
Iwona Krwawicz
pokój 315, tel. 56 61 22 214, 56 61 22 215

logo
geofabryka.pl"
Prawa autorskie mpu-torun.pl © 2018
    Herb Miasta Torunia