Struktura organizacyjna

Dyrektor

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Zastępca Dyrektora

mgr inż. arch. Wojciech Cetkowski

Sekretariat

Grażyna Kupidłowska
pokój 307, tel.  56 61 22 210 fax: 56 61 22 221

Obsługa administracyjna

Radca Prawny
mgr Jolanta Ulrich

Starszy Asystent
Iwona Krwawicz
pokój 315, tel. 56 61 22 214, 56 61 22 215

logo